2008

Från 2008

BYGGANMÄLAN Avs vatten och avlopps-installation


Alla som inte har en godkänd vatten och avloppsanläggning på sin fastighet ska göra en Bygganmälan till Söderhamn Kommun. (Se bifogad förslag.)


Bygganmälan ska innefatta en enkel skiss över byggnaden och dess installation samt en enkel situationsplan samt en kontrollplan över vilka arbeten som ska göras. (Blankett finns i bifogad fil.)


Bygganmälan avs vatten och avlopp kan även göras tillsammans om man ska bygga om sitt hus.


Vid tveksamma fall ta kontakt med Bygg- och Miljökontoret, Håkan Broman på tel 0270-75 232.


Kostnaden för en Bygganmälan kommer att höjas under våren varför det är lämpligt att söka detta nu för att hålla kostnaderna nere.Bo Haraldsson


ordförande

Humlan Vatten och Avlopp, Box 106, 826 23 Söderhamn Org Nr: 717911-2755