Styrelse

Styrelsen 2015

Funktion

Namn

E-post

Telefon

Ordförande

Bo Haraldsson

bo.haraldsson{at}konfast.se

070-694 42 44

Kassör

Jan ErlingSekreterare

Lars-Gunnar NyströmLedamot

Hans SvenskSuppleant

Arne BergqvistLedamot

Anders RengmanSuppleant

Lars Lundbäck

lars{at}galleriadular.se

070-254 26 51

Revisor

Sven Åke SöderlundRevisorsuppleant

Hans SödergrenValberedning

Leif Rengman
Görgen LarssonHumlan Vatten och Avlopp, Box 106, 826 23 Söderhamn Org Nr: 717911-2755