Anmälan vattenavläsning

Anmälan vattenavläsning

Avläsning av vattenmätaren ska ske senast den 31 augusti 2020


OBS ! Alla fält måste fyllas i!

OBS ! Ett bekräftelse E-brev sänds inte till ifyllaren av blanketten!

En bekräftelse på korrekt ifylld blankett kommer längst ner på formuläret.


Underlåtenhet att inrapportera mätarställning enligt ovan kan medföra schablondebitering av vatten-förbrukning enligt stämmobeslut 2017-05-13.

Debiteringen är under 2020 - 2 500:-


Informationsblad om vattenavläsning


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ange din hemma / Postadress

OBS Du måste fylla i ALLA fält med en *.


E-post måste det vara en giltig E-postadress

Bekräftelse om att formuläret är skickat kommer här nere!  ------

                         <---------------

Humlan Vatten och Avlopp, Box 106, 826 23 Söderhamn Org Nr: 717911-2755