Föreningen

Styrelsen Årsmötesprotokoll mm

§1 Firma


Föreningens firma är Humlan Vatten & Avlopp Samfällighetsförening


​§ 2 Samfälligheter


Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning avseende ledningar för vatten och avlopp i Humlegårdsstrand, Olsvik och Sandön.


​§ 3 Grunderna för förvaltningen


Medlem i föreningen är ägare till fastighet..... mmLäs hela föreningsstadgan

Humlan Vatten och Avlopp, Box 106, 826 23 Söderhamn Org Nr: 717911-2755