Styrelse

Styrelsen 2019

Funktion

Namn

E-post

Telefon

Ordförande

Bo Haraldsson

070-694 42 44

Kassör

Lars-Gunnar Nyström


Sekreterare

Jan Erling


Ledamot

Hans Svensk


Suppleant

Arne Bergqvist


Ledamot

Anders Rengman


Suppleant

Lars Lundbäck


Revisor

Sven Åke SöderlundRevisorsuppleant

Hans SödergrenValberedning

Leif Rengman
Görgen LarssonHumlan Vatten och Avlopp, Box 106, 826 23 Söderhamn Org Nr: 717911-2755