VattenmätarePå grund av leveransproblem samt Corona viruset gör att HV&A senarelägger byte av vattenmätare till 2021.Humlan Vatten och Avlopp kommer att installera nya effektiva vattenmätare GRATIS hos alla i HV&A.Livslängden hos de gamla vattenmätarna är ca 9 år. Så det är dags för ett byte. Kommunen håller på att byta ut sina gamla mätare till dessa.De nya mätarna har många ny funktioner, framför allt att kunna upptäcka läckor, stora som små. Det kommer att ske genom att HV&A kan avläsa DIN mätare utan att behöva komma in i stugan. Det betyder även att DU inte behöver läsa av din mätare och skicka in uppgifterna. Mindre jobb för DIG och  snabbare och exaktare information för HV&A!


MER INFORMATION KOMMER VID ÅRSMÖTET 2020.


För mer information.

Humlan Vatten och Avlopp, Box 106, 826 23 Söderhamn Org Nr: 717911-2755