GDPR

GDPR

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grund-läggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Alla uppgifter om med-lemmar i HV&A har tagits bort från hemsidan.


Uppgifter om medlemmar finns endast hos styrelsen.

Humlan Vatten och Avlopp, Box 106, 826 23 Söderhamn Org Nr: 717911-2755